19 oktober 2017 – Nieuwe Maan in Weegschaal – Oordeel Wijs

Heb jij moeite met het maken van keuzes? Met het vinden van balans in je leven? Praktisch, financieel, hormonaal, relationeel of emotioneel? Verdiep je dan eens in het teken Weegschaal, waar in de avond van 19 oktober de nieuwe maan valt. Meestal wordt er veel twijfel aan dit teken toegekend; zij zou geen keuzes kunnen maken, op wat voor vlak dan ook. Maar is dat eigenlijk wel zo? En hoe kun je de Weegschaal-energie juist gebruiken bij het maken van beslissingen? Deze nieuwe maan is het perfecte moment om daar eens in te duiken.

Trekkers rijden af en aan hier in het buitengebied. Met het mooie weer van de afgelopen dagen kunnen de boeren de maïs van het veld halen, de bieten rooien en nog een keer het gras maaien om de hooivoorraad voor de winter op peil te krijgen. Daarna kunnen ze de balans opmaken van het werk en de investeringen die zij vanaf het voorjaar gedaan hebben. Zitten ze er warmpjes bij de komende winter, of moet de broekriem worden aangetrokken? Dit opmaken van de balans is een typisch Weegschaal-fenomeen. Het is het begin van ‘de tweede helft’. Letterlijk van het jaar, figuurlijk van tal van processen. De tweede helft die begint na het opmaken van de balans van de eerste helft. Je kunt misschien nog bijsturen, maar dan moet je wel eerlijk onder ogen zien wat de oogst is. Je moet conclusies trekken, weloverwegen beslissingen nemen.

Wij hadden vroeger thuis een winkel. Iedere dag werd afgesloten met het opmaken van de kassa. Was er goed verdiend die dag, dan schepte dat blije gezichten en vrolijkheid. Was de oogst matig dan was er soms reden tot bezorgdheid. Een moment om na te gaan: wat ging er goed, wat ging er fout, waar zit ruimte voor verbetering. Is er wel ruimte voor verbetering of moeten we de handdoek in de ring gooien? Gisteren sprak ik een dame van 71 die na het iets van dertig jaar runnen van een reformwinkel zichzelf genoodzaakt ziet haar winkel te sluiten. Niet omdat ze te oud is, integendeel. Maar omdat ze heel eerlijk tot de conclusie is gekomen dat ze – ondanks continu moderniseren – toch links en rechts is ingehaald door de Kruidvat en de Albert Heijn die alle makkelijke producten tegen lagere prijzen kunnen aanbieden. Een verdrietige, maar wel eerlijke en verstandige, weloverwegen keuze. Een echte Weegschaalbeslissing.

Het opmaken van de balans geldt niet alleen op het vlak van de financiën en zou je eigenlijk iedere dag moeten doen. Bij het invallen van de schemering, het liefst natuurlijk bij een ondergaande zon. Een heel natuurlijk proces, waarbij je eerlijk kijkt naar je vorderingen, je succes maar ook naar wat er minder goed is gegaan die dag. Tegenwoordig kachelen we gewoon door tijdens de schemering, hoera voor het elektrisch licht en alle andere elektrische apparaten waar we vaak de hele avond mee werken of door vermaakt worden. Het dagelijks reflecteren gaat daardoor grotendeels verloren. Misschien moeten we met z’n allen in de herfstvakantie na zonsondergang eens even geen elektriciteit gebruiken. Wat zou ons dat opleveren? Meer inzicht? Meer reflectie? Meer toenadering tot elkaar? Wat kun je zoal doen bij kaarslicht?

Venus is de planeet die bij het teken Weegschaal hoort en voor balans moet zorgen. Balans op velerlei gebied. Financieel, hormonaal en relationeel om maar eens een paar dwarsstraten te noemen. Ze staat momenteel sterk, in haar eigen teken Weegschaal, wat helpt om goede beslissingen te nemen. Deze goede beslissingen beginnen met eerlijkheid. Durven kijken naar de afgelopen periode. Op financieel gebied (hebben ze daarom Prinsjesdag gepland als de zon de Weegschaal in gaat?): moet ik zuinig zijn of kan ik mezelf wel het een en ander veroorloven; op gezondheidsgebied: Ben ik goed bezig met voeding en leefstijl, moet ik bijsturen of misschien zelfs hulp zoeken om me te begeleiden naar een gezondere manier van leven? Speciale aandacht zou je moeten hebben voor de relaties in je leven. Zowel samenwerkingsverbanden als liefdesrelaties en zorgverbanden. Hoe is de balans tussen geven en nemen? Loopt een van beide partijen steeds op de tenen? Als er geen balans is, hoe lang wil je die onbalans dan laten voortduren? Het teken Weegschaal herinnert ons eraan dat een onbalans alleen gecompenseerd kan worden door liefde. Zoals de liefde van ouders voor hun kinderen, de liefde van een mantelzorger voor een partner, ouder of hulpbehoevend medemens. Het gaat dan om de eerlijkheid van die balans. Niet om de werkelijke balans; je kunt immers niet van iedereen hetzelfde verwachten. Is het geven en nemen in jouw relaties met je partner, collega’s, baas eerlijk verdeeld? Hoe scheef dat kan lopen hebben we de afgelopen dagen kunnen volgen in de naar buiten komende verhalen over machts- en seksueel misbruik van de filmproducent Weinstein. Een goede aanleiding om te kijken in je eigen omgeving: wordt er om mij heen macht misbruikt? Dat hoeft niet direct zo overrompelend te zijn als in het geval van Weinstein, maar juist het in de kiem in alle eerlijkheid erkennen en communiceren over verstoorde evenwichtsverhoudingen is belangrijk. De Weegschaal-energie kan daarbij helpen. Dan kom je bij de Werkelijke Wijsheid van de Weegschaal. Eerlijk en weloverwogen de balans opmaken. Uitstekend beslissingen kunnen nemen. Maar niet voor de vuist weg, radicaal of uit emotie. Maar goed en eerlijk kijkend en afwegend, luisterend naar alle partijen, objectief oordelend en dan, waar nodig, zeker ook veroordelend. Vrouwe Justitia. Zij kan heel goed keuzes maken. Of misschien moeten we eerder zeggen heel goede keuzes maken.

Mercurius, de planeet van de communicatie, gaat deze week het teken Schorpioen in. Deze helpt om te benoemen wat onder de oppervlakte verborgen is, de onderste steen boven te halen en emoties en geheimen in de openbaarheid te brengen. Hoewel het ook een positie is die geheimen kan bewaren, kunnen deze bij de juiste stand van andere planeten juist ook van heel diep naar boven gehaald worden. En dat is momenteel het geval. Uranus, de planeet van de plotselinge veranderingen, van shockkerende zaken, eigenzinnige keuzes maar ook sociale bewogenheid staat nu exact tegenover de zon en maan, in het teken Ram. Brengt een schok teweeg die te maken heeft met seksualiteit, machogedrag en ondoordachte acties (Ram) enerzijds en het bewaren van de lieve vrede maar ook eerlijkheid (Weegschaal) anderzijds.

Oefening voor wie met fonoforese werkt: de focus van Venus

Deze tijd is uitstekend geschikt om tal van processen te evalueren. De stemvork Venus kan daar heel goed bij helpen. Beluister haar bij het invallen van de avond, zonder elektrisch licht of andere apparaten die aanstaan. Zoek de stilte, zo mogelijk buiten of met uitzicht op de ondergaande zon, of op een boom die z’n bladeren laat vallen. Of doe je ogen dicht en zie dit voor je.

Neem iedere dag een ander thema in overweging. Bijvoorbeeld:

  • je leefstijl en je voeding;
  • de relatie met je partner;
  • de machtsverhoudingen op je werk;
  • je financiële situatie en hoe je omgaat met geld;
  • je werk als mantelzorger of therapeut;
  • een thema dat op dat moment opkomt.

Sla de stemvork (enkele keren) aan en beluister deze met beide oren. Dit zal je gedachten focussen en helpen eerlijk naar binnen te kijken en te luisteren. Overweeg bij ieder thema steeds het evenwicht in geven en nemen en vooral: klopt het, is het eerlijk. Durf -al is het voor jezelf- onevenwicht te benoemen. Vind je een onbalans, benoem die dan eerst voor jezelf, herhaal de oefening met dat onderwerp een aantal dagen achter elkaar, om zo een steeds helderder beeld te krijgen waar de onbalans precies zit. Voel ook in je lichaam wat deze onbalans met je doet. Schrijf eventueel iedere dag je gedachten en gevoelend op na de oefening. Op het moment dat het helder genoeg is zul je tot een weloverwogen beslissing kunnen komen hoe je hier mee om wilt gaan.

Heeft de onevenwichtigheid alleen te maken met jezelf, blijf dan de oefening met Venus herhalen om veranderingen die je wilt aanbrengen in je leven te bestendigen.

Als de onevenwichtigheid te maken heeft met een ander zul je nadat je een aantal dagen deze oefening hebt gedaan deze persoon helder, eerlijk en duidelijk, objectief maar heel concreet kunnen vertellen of schrijven waar het scheef loopt. Je zult ook beter kunnen luisteren naar de ander, waardoor situaties waarbij er sprake is van miscommunicatie zonder onnodige strijd maar wel helder kunnen worden opgelost. Je zult op ieder vlak waar je je op focust tot een weloverwogen beslissing kunnen komen.

Kruip deze maand in de huid van Vrouwe Justitia en oordeel wijs!

Ik wens je daarbij veel succes.

18-10-2017, Ronne van den Hurk