4 juli 2016 Nieuwe Maan in Kreeft

De onderbuik in ons brein.

Wist je dat onze hersenen ook een onderbuik hebben? En dat deze door muziek sterk beïnvloed wordt? Je denkt dus niet alleen met je hersenen, maar je voelt er ook mee!

Geluid gaat via de hersenstam naar de auditieve schors, waar geluid pas betekenis krijgt en bepaald wordt hoe de hersenschors reageert. Zo is de intonatie van alles wat we horen net zo belangrijk als de woorden. Door naar muziek te luisteren en ons muzikaal te ontwikkelen leert de hersenstam onderscheid te maken tussen heel kleine verschillen in bijvoorbeeld intonatie. Wetenschapsjournalist Mark Mieras: “Een centraal gelegen hersencentrum, de thalamus, dient als verdeelpunt: muziek en de intonatie van gesproken taal worden naar rechts en woorden naar links gestuurd. De hersenstam bewerkt de geluiden voor. […] De emotie in stemgeluid zit vaak verborgen in fragmenten van niet meer dan 50 milliseconde. Muzikaal getrainde hersenen pikken die fragmenten er feilloos uit. Hoe vroeger die muzikale training van de proefpersoon in diens jeugd begon hoe beter de hersenstam zich op de emotie richt: een belangrijke voorwaarde om de emotie van mensen soepel aan te voelen. Zo stimuleert muziek dus de emotionele intelligentie. Muzikale oefening draagt dus bij aan het vermogen van de hersenstam om de verborgen boodschap van muziek en gesproken taal te decoderen.” (http://www.jeugdcultuurfonds.nl/wp-content/uploads/2015/09/Muziekonderzoek-is-hot-Miras-2010.pdf)

De hersenen bestaan uit een hersenschors, waar het verstand zetelt, waar Mercurius over heerst. Maar een ander belangrijk deel is de hersenstam, waar de instincten zetelen, en waar de Maan over heerst.

Tegenwoordig heeft ons onderbuikgevoel en tevens onze hersenstam het moeilijk. We leven in een maatschappij waar gevoelscontacten, waarbij personen elkaar daadwerkelijk in de ogen kunnen kijken, aan kunnen horen, vast kunnen houden, steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Contact verloopt steeds meer digitaal, vooral via het geschreven woord. In de praktijk is dit probleem al vastgesteld. Emoticons werden in het leven geroepen om ons gevoelscontact te herstellen. Ik moet zeggen dat in mijn communicatie emoticons veelal tot meer verwarring leiden. Zoals zo velen van mijn leeftijd speelt de generatiekloof daarin een belangrijke rol. Weet ik veel wat mijn kinderen bedoelen met die zogenaamd verhelderende gezichtjes. Nee, geef mij dan maar een echt gezicht met daarbij een echte stem. Dat kan ik toch heel wat makkelijker duiden.

Deze maand staat in het teken van de Nieuwe Maan in Kreeft. Het is de maan van ‘Huis en Thuis en Appeltaart’. De Maan hoort (astrologisch gezien) ook bij het teken Kreeft, dus hij is daar helemaal thuis. En juist dit ’thuis’ is dan weer een kernbegrip van de betekenis ervan. Want alles wat in de breedste zin van het woord met huis en thuis te maken heeft wordt deze maand geactiveerd. Op dat vlak komt er ruimte voor vernieuwing en verandering. Thuis is niet alleen je huis, maar heeft te maken met je wortels, met de plaats waar je wieg stond, met je ouders en (verre) voorouders. Thuis heeft te maken met sfeer, met geur, met bekende gewoontes en dagelijkse routines. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Juist in dat laatste geval is het nu tijd voor verandering.

In je lichaam wordt de Maan geassocieerd met je onderbuik. Met je tweede chakra. Met de plaats van de baarmoeder, waar baby’s hun eerste geborgenheid ervaren. Spreekwoordelijk huist in de buik het onderbuikgevoel. Maar de buik is niet de enige plaats waar onderbuikgevoelens een rol spelen. De andere plaats is de hersenstam. Dat is eigenlijk de onderbuik van de hersenen. Hier zitten de instincten, de basisfuncties zoals ademhalen, eten, drinken, slapen, dromen. Onderbuikgevoelens en emoties worden hier gedecodeerd. Hier ligt de opgeslagen geschiedenis van al onze ervaringen, van onze vroegste jeugd, de tijd in de baarmoeder, en nog verder terug in de ervaringen die via onze genen zijn doorgegeven door onze ouders en voorouders. De Maan, Klank, Emoties en de Hersenstam zijn dus allemaal met elkaar verweven.

Hebben we in onze jeugd problemen ervaren met geborgenheid, dan zal de energie van de Maan in het leven extra aandacht behoeven. We moeten dan veel meer bewust dan anderen op zoek naar veiligheid en geborgenheid. Naar manieren om het ‘huis-en-thuis-en-appeltaart’-gevoel voor onszelf te realiseren.

Werken met de stemvork van de Maan

De stemvork van de Maan kan daarbij troost bieden. Kan je helpen naar de basis van je eigen emoties te zoeken en te focussen op gevoelens van veiligheid, geborgenheid en troost. Tijdens deze nieuwe maan in Kreeft is het een mooie tijd om heel eigen nieuwe rituelen, positieve dagelijkse routines te realiseren. Hoe meer je je focust op nieuwe routines, hoe minder plaats er is voor de oude die je los wilt laten. Immers: alles wat je voedt groeit.

Luister bijvoorbeeld iedere dag op een vaste tijd naar de stemvork van de maan. Zet de stemvork daarna op het kuiltje waar je achterhoofd in je nek overgaat, de plaats van de hersenstam. Sluit nu je ogen en beeld je een positieve emotie in. Dat kan een gevoel van liefde of genegenheid zijn dat je naar een ander levend schepsel hebt. Vaak zijn kleine dieren zoals een poes of een puppy ideaal om op te focussen. Een mooie bloem of de gedachte aan een plaats in de natuur kunnen je vaak ook bij een positieve emotie brengen. Zet terwijl je dit doet de stemvork op je onderbuik. Probeer de positieve emotie even vast te houden. Als je wilt kun je de stemvork tussendoor opnieuw aanslaan. Luister daarna weer naar de stemvork van de Maan en plaats hem weer op het kuiltje in je nek.

Doe dit veertien dagen lang, vanaf de nieuwe maan. Daarna (vanaf de volle maan) kun je er de vruchten van gaan plukken. De volgende veertien dagen hoef je namelijk alleen nog naar de maan te luisteren, hem op het kuiltje in je nek te zetten en/of op je buik. De positieve emoties zullen als vanzelf tot je komen. Heb je dit eenmaal bereikt, dan kun je de Maan-stemvork ook gebruiken op momenten dat je je slechter voelt. En lukt het nog niet helemaal? Herhaal het ritueel dan ook gerust vanaf de volgende nieuwe maan. Veel succes!

Ronne van den Hurk, 3 juli 2016