Dat planten van muziek houden is al vaker bewezen. Uit een uitgebreid recent onderzoek (2016) blijkt nu dat verschillende soorten orchideeën verschillende voorkeuren voor muziek hebben. Er werden twee soorten onderzocht, de orchideesoorten Grammatophyllum Hybrid en de Grammatophyllum Stapeliiflorum. De ontkieming en de groei werd gevolgd gedurende zes maanden. Er werden vijf verschillende soorten muziek gebruikt, onderverdeeld in Instrumentaal, Rock, Hip Hop, Yassin (Koran reciteren) en Ballad. Een zesde groep was de controlegroep. De muziekgroepen kregen van negen uur ’s morgens tot vijf uur ’s middags muziek te horen.

Uit dit onderzoek kwamen grote verschillen naar voren. De planten deden het beter met muziek, maar ze hielden niet van dezelfde muziek. De G. hybrid hield van Yassin en Rockmuziek. Maar de G. stapeliiflorum hield van Ballad en Instrumentaal.  De gemeten resultaten hadden allemaal een extreem geringe toevalskans: p <0,05.

Plantgroei-muziekAfbeeldingen van  G. hybrid (boven) en G. stapeliiflorum (onder) zaadontkieming na zes maanden bij bloodstelling aan de muziekgenres Instrumentaal, Rock, Yassin, Hip hop, en Ballad. De zesde groep was de controlegroep die geen muziek te horen kreeg.

Plantontkieming tabel 1Hier zie je een tabel met een aantal zaden dat ontkiemde van de twee verschillende soorten. De kolommen geven in deze volgorde de muziekgenres aan: Ballad, HipHop, Instrumentaal, Rock, Yassin, Controle. De eerste soort ontkiemt geweldig bij Yassin, terwijl de andere soort er totaal niet op reageert, maar veel meer van Ballad houdt.

Plantontkieming tabel 2En hier zie je de lengte die de kiemen bij het einde van het experiment hadden bereikt. De kolommen geven in deze volgorde de muziekgenres aan: Ballad, HipHop, Instrumentaal, Rock, Yassin, Controle. De eerste soort vindt alles best, zolang het maar niet instrumentaal is. De tweede soort is heel wat kieskeuriger en ontwikkelt zich slechts bij enkele genres, waaronder juist wel instrumentaal.

Dit onderzoek bewijst maar weer eens dat iedere soort, zelfs die op elkaar lijken, verschillend op klanken reageert. Bij fonoforese zien we ook dat verschillende mensen verschillend reageren. Net zoals we ook niet allemaal van dezelfde muziek houden. Standaardbehandelingen moeten m.i. dan ook sterk ter discussie worden gesteld.

Voor het hele onderzoek van de orchideeën, zie: onderzoek