Wi-Fi-frequenties-voor-wond

Precies met de nieuwe Maan in Tweelingen kom ik een geheel nieuwe gedachte tegen. Net nu we het er wel zo’n beetje allemaal over eens waren dat Wi-Fi-frequenties schadelijk zijn, blijkt dat onderzoekers juist positieve effecten van soortgelijke hoogfrequente signalen hebben ontdekt. De snelle celdeling die door bepaalde signalen wordt gestimuleerd, kan gebruikt worden bij wonden die niet of slecht genezen: “Het team ontdekte dat hoogfrequente elektrische stimulatie, vergelijkbaar met die gegenereerd door mobiele telefoons en Wi-Fi-netwerken, de groei van bloedvatnetwerken met maar liefst 50 procent deed toenemen. Hiermee kan wondgenezing gestimuleerd worden.”     link