Walter K. Thut ontdekte hoe je de frequenties van de elementen uit het periodiek systeem, zoals O (zuurstof) of H (waterstof),  kunt berekenen. Deze blijken grote overeenstemming te vertonen met ritmes in de macrokosmos. Zo ontdekte hij dat het ritme van het draaien van de aarde om zijn eigen as iedere 24 uur, overeenkomt met de elementen zuurstof en waterstof. Nu gebruiken wij deze frequentie ook binnen de fonoforese, in de vorm van de dagtoon (de rode stemvork).

Thut gebruikt dezelfde universele methode voor het omrekenen van kosmische frequenties naar hoorbare, zichtbare en elementfrequenties zoals we dat doen binnen de fonoforese, in navolging van Hans Cousto. Dit is de methode van het verdubbelen of halveren van frequenties, waardoor in een hoger of lager octaaf terechtkomt. Alle frequenties die op deze wijze een veelvoud van elkaar zijn, vertegenwoordigen dezelfde toon, kleur en energie. Ze hebben grote affiniteit met elkaar en versterken elkaar. Maken ze een harmonisch interval, dan hebben ze de neiging stabiele structuren te vormen. Wanneer elementen daarentegen buiten de harmonische structuur vallen zijn ze meestal giftig.

Dit bevestigt het idee dat wanneer je stemvorken gebruikt, afgestemd op de ritmes in de macrokosmos, deze de elementen in je lichaam op microniveau harmonisch beïnvloeden. door het gebruik van kosmisch/planetair gestemde stemvorken zullen de basale elementen in een voor hen natuurlijke omgeving worden gebracht en daardoor optimaal kunnen functioneren.

Met stemvorken krijg je dus zelfs de elementen in hun element!