PRIVACYVERKLARING

Magna Mater, gevestigd aan de Langsweg 31, 8152 EA Lemelerveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons website-adres is: http://fonoforese.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Magna Mater verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

– Voornaam
– Achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum, -plaats en -tijd (bij astrologische consulten en/of workshop Planeten)
– Foto’s (in overleg genomen tijdens de lessen)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld voor een profiel als therapeut op de website, in correspondentie via de mail of voor een astrologisch consult.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Magna Mater verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van bestellingen en betalingen
– Je in te schrijven voor een workshop (certificaat maken, naamkaartje)
– Om bestelde goederen bij je af te leveren
– Om onze boekhouding te kunnen voeren zoals verplicht door de belastingdienst
– Verzenden van onze nieuwsbrief als je je daarvoor hebt ingeschreven
– Je te kunnen bellen of e-mailen in verband met bestellingen of inschrijvingen
– Om je horoscoop te kunnen maken als dat van toepassing is

Delen van persoonsgegevens met derden

Magna Mater verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. We zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan onze bank die jouw gegevens moet verwerken, de postbode die jouw pakketje moet afleveren of de accountant of belastingdienst die de boekhouding controleert. Specifiek voor ons is dat we je gegevens invoeren in een online astrologieprogramma (www.astro.com) om je horoscoop te kunnen maken voor de workshop Planeten, astrologielessen of een astrologisch consult.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Magna Mater bewaart je persoonsgegevens digitaal. Omdat gebruikers van onze diensten regelmatig terugkomen bewaren wij je gegevens voor jouw en ons gemak. Zodoende weten we wat je eerder besteld hebt, welke workshops je gevolgd hebt of wat je geboortegegevens zijn. Wil je dat we dit niet doen, dan verwijderen op verzoek alle gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de boekhouding per direct, of alleen die gegevens waarvan jij niet wilt dat we ze bewaren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Magna Mater neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@magna-mater.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Magna Mater gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Magna Mater en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@magna-mater.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Magna Mater wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.